O Warce

Warka leży w południowej części województwa mazowieckiego nad rzeką Pilicą, 55km od Warszawy. Jest jednym z najstarszych
miast na Mazowszu, a także w Polsce.

Warka choć piwem płynie to jabłkiem stoi, to gmina, której gospodarka obraca się wokół jabłka. Stanowi część grójecko-wareckiego
zagłębia sadowniczego, a owoce z lokalnych sadów goszczą na stołach całego kontynentu.

Warka to również wielka historia, zwycięskie bitwy, osławieni bohaterowie i interesujące zabytki w Muzeum im. K. Pułaskiego.